Perheenjäsen

Kotieläin perheenjäsenenä

Kotieläimistä voi tulla monesti ihan perheenjäseniä. Niistä pidetään hyvää huolta, seurataan niiden kehitystä ja annetaan niille huomiota sekä hoivaa. Ihminen voi nähdä eläimessä palan luontoa. Eläimestä voi tulla korvaamaton ja luotettava ystävä. Kotieläimet ovat riippuvaisia saamastaan hoidosta. Olisi jopa outoa jos emme lainkaan kiintyisi eläimiin, annammehan niille niin paljon aikaamme ja vaivaamme.

Kotieläimet voivat olla monelle ihmiselle tärkeää seuraa. Niistä saadaan hyötyä, mutta niillä on merkitystä myös eläiminä itsessään. Ne ovat arvokkaita, rakkaita ja merkityksellisiä. Eläinten tiedetään lievittävän yksinäisyyttä, saavan ihmisiä liikkumaan ja ne antavat omistajalleen tunteen tarpeellisuudesta. Eläimet tuovat omanlaistaan sisältöä elämään.

Kotieläintilat

Läheskään kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta hankkia kotieläintä vaikka tahtoa olisikin. Tähän saattaa vaikuttaa ympäristö tai taloudellinen tilanne. Lammasta kun ei voi oikein ottaa kerrostaloon, tai hevosta ei voi hankkia jos ei ole varaa siihen. Onneksi ympäri Suomea on useita kotieläintiloja ja pihoja joissa pääsee näkemään eläimiä.

Kaupungissa asuvat lapset eivät välttämättä ole nähneet koskaan elämänsä aikana esimerkiksi kanoja tai lehmiä. Vierailu kotieläintilalle voi olla hieno kokemus ja elämys. Onhan se hienoa nähdä lehmät laitumella tai kanat nokkimassa maata.

Mitä eläimet tuntevat?

Tänä päivänä on mahdollista tutkia eläinten tunnemaailmaa ja heidän kokemuksiaan. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten ei ollut tutkimustietoa aiheesta, toisin kuin nyt. Eläinten tutkiminen on nykyään yksi oma tieteenalansa, muiden joukossa. Tutkimukset ovat luotettavasti todistaneet esimerkiksi eläimien kokevan tunteita. Ennen me pystyimme vain uskomaan eläimillä olevan tunteita, nyt asia on jo tieteellisesti todistettu. Eläinlajien välisissä kokemuksissa on paljon eroa. Maailma näyttäytyy hyvin erilaisena oli sitten kyse koirasta tai linnusta. Tähän vaikuttaa moni seikka, eikä elinympäristö ole ainoa vaikuttava tekijä.

Ihminen on oma lajinsa muiden joukossa. Keskitymme nyt kuitenkin koti/lemmikkieläiminä pidettyjen eläinten tunteisiin ja kokemuksiin. Eläimiä tutkitaan jatkuvasti enemmän. Tutkimustavat kehittyvät ja saamme aina vain enemmän informaatiota. Tulevaisuudessa saamme tietää yhä enemmän, entistä tarkempaa tietoa kotieläimistämme ja voimme hyödyntää saamaamme tietoa. Ihmisillä ja eläimillä on samoja ominaisuuksia. Ihmisen ainutlaatuisuuden tekee kielemme, eli kykymme puhua sekä käsitteellinen ajattelumme.

Eläinten kyvyt

Eläimet näkevät ympäristön eri tavalla kuin ihminen. Tähän vaikuttaa esimerkiksi eläinten erilainen kyky havaita värejä. Eläimillä on ultraviolettinäkö, he näkevät sellaisia värejä joita me emme näe emmekä pysty edes kuvittelemaan. Eläimille näiden värien havaitseminen on normaalia. Eläimillä on myös meihin verrattuna erilainen kyky havainnoida yksityiskohtia. Eläinten hajuaisti on erinomainen. Siinä missä ihminen tunnistaa asioita ulkonäöstä, eläimet tunnistavat asioita hajuaistinsa perusteella.

Tutkimukset ovat osoittaneet eläimillä olevan kyky tunnistaa ihmisten kasvoja. Tutkimuksissa on havaittu eläimen tunnistavan ihmisen kasvot jo muutaman päivän jälkeen. Apuna on käytetty ruokaa. Tietty ihminen ruokkii eläimiä ja muutaman päivän päästä eläin tunnistaa ruokaa antaneen kasvot muiden joukosta. Eläinten tunteita tutkiessa on tehty mielenkiintoisia havaintoja. Eläimet kokevat tunteita ihmisten tavoin, ne eivät ole laimeampia kuten on vääräuskoisesti kuviteltu. Eroavaisuus ihmisten ja eläinten tunnemaailmassa liittyy tiettyjen tunteiden kokemiseen. Eläimet kokevat niin iloa kuin suruakin, mutta vain harva eläinlaji tuntee kostonhalua tai syyllisyyttä.