Omistajan kiintymyksen ja lemmikin käyttäytymisen välillä on yhteys

Lemmikit tuovat yleensä iloa omistajiensa elämään. Osalle lemmikinomistajista suhde eläimeen ei kuitenkaan ole pelkkää onnea. Omistajan ja lemmikin väliseen suhteeseen voi liittyä negatiivisia tunteita, kuten huolta ja ahdistusta, joilla on puolestaan yhteys muun muassa lemmikin ei-toivottuun käyttäytymiseen. Näin todetaan Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa, jota Agria ja Ruotsin Kennelliiton tutkimusrahasto tukevat.

Helsingin yliopiston professori Hannes Lohen johtama tutkimusryhmä on päättänyt tarkastella lähemmin, kuinka sekä ihmisten että eläinten yksilölliset persoonallisuuspiirteet ja käyttäytymismallit sekä ihmisen psyykkinen hyvinvointi liittyvät kiintymyssuhteen haasteisiin, erityisesti turvattomiin kiintymystyyleihin.

Lemmikin ja omistajan välinen kiintymyssuhteen laatu on yhteydessä eläimen käyttäytymiseen

Psykologi ja tohtorikoulutettava Aada Ståhl on yksi tutkimuksen parissa työskennelleistä. Hän kertoo, että lemmikinomistajien turvaton kiintymyssuhde voidaan jakaa kahteen kiintymyssuhdetyyliin.

Toinen on kiintymyssuhteeseen liittyvä ahdistus. Ahdistuneella kiintymystyylillä tarkoitetaan sitä, että lemmikinomistajalla on liioiteltua pelkoa siitä, että jotain tapahtuu, esimerkiksi että eläin sairastuu.

– Lemmikinomistajan ominaisuudet, kuten mielenterveyden ongelmat ja neuroottisuuden persoonallisuuspiirre, ovat yhteydessä ahdistuneeseen kiintymystyyliin. Myös koirien pelkokäyttäytyminen on yhteydessä ahdistuneeseen kiintymystyyliin, Aada Ståhl sanoo.

Etäinen omistaja saattaa aiheuttaa koirassa epätoivottua käytöstä

Toinen turvaton kiintymystyyli on puolestaan välttelevä. Siihen kuuluu etäisyyden pitäminen eläimeen, mikä tutkimuksen mukaan liittyy lähinnä koirien käyttäytymiseen.

Välttelevän kiintymyssuhteen omaavilla omistajilla on enemmän koiria, jotka käyttäytyvät – mahdollisesti huomion puutteessa – epätoivotulla tavalla, kuten impulsiivisesti tai jopa aggressiivisesti.

Omistajilla, joilla on taipumus hakea läheisyyttä ja vuorovaikutusta lemmikeiltään, on puolestaan enemmän lemmikkejä, jotka ovat taipuvaisempia hakemaan näitä asioita myös omistajaltaan. Toisin sanoen, vähemmän välttelevästi kiintyneillä omistajilla on ihmissosiaalisempia lemmikkejä. Omistajan kiintymyssuhde lemmikkiinsä ohjaa siis mahdollisesti myös lemmikin käyttäytymistä.

Kiintymyssuhteen laadulla on merkittävä vaikutus elämänlaatuun

Aiemmat alan tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisten persoonallisuuspiirteiden ja sen millainen suhde heillä on lemmikkiinsä, välillä on selviä yhteyksiä. Mutta se, että eläinten persoonallisuuspiirteet voivat olla yhteydessä myös omistajan kiintymyssuhteen laatuun, on Aada Ståhlin mukaan jotain aivan uutta.

– Omistajan ja lemmikkieläimen välisen kiintymyssuhteen laadulla on merkittävä vaikutus heidän yhteiseen elämäänsä. Syvempi ymmärrys näistä yhteyksistä, voi auttaa ihmisiä esimerkiksi tekemään oikea-aikaisempia päätöksiä lemmikin hankinnassa, Ståhl sanoo.

– On tärkeää ottaa huomioon, että lemmikin hankkiminen mielenterveyden haasteiden keskellä ei välttämättä täytä odotuksia, joita voi liittyä sen psyykkistä hyvinvointia kohentaviin vaikutuksiin. Sen sijaan on tärkeää tiedostaa kiintymyssuhteeseen liittyvien haasteiden riski, joka voi haitata sekä lemmikin että omistajan hyvinvointia, summaa Ståhl.

Mikä tutkimus?

  • Tutkimuksen nimi: Improving Human-Pet Relationships: New Research Explores the Bond Between Owners and Companion Animals.
  • Hankkeen toteutti Helsingin yliopiston professori Hannes Lohen johtama tutkimusryhmä Agrian ja Ruotsin Kennelliiton tutkimusrahaston tuella.
  • Tutkimukseen osallistui 2 724 lemmikinomistajaa, 2 545 koiraa ja 788 kissaa.


Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset teemapäivät

  • Kansainvälistä eläinten päivää vietetään 4. lokakuuta. Suomessa eläimille on pyhitetty kokonainen eläintenviikko (4.-10.10.), jota on vietetty aina vuodesta 1959 lähtien.
  • Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10. lokakuuta. Maailman terveysjärjestön (WHO) lanseeraaman teemapäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta mielenterveydestä ja siihen liittyvistä asioista.

Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille, koirille ja pienlemmikeille. 

Jätä kommentti