Hyvinvointi

Kotieläinten hyvinvointi

Lienee itsestään selvää, että kotieläimestä täytyy pitää huolta. Eläimet tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa, jotta niiden perustarpeet tulee tyydytettyä. Tänä päivänä moni on kuitenkin vieraantunut eläimistä, eikä taitoa välttämättä ole samalla tavalla kuin vanhemmilla sukupolvilla on ollut.

Jos miettii kotieläimen hankkimista, kannattaa asiaan perehtyä etukäteen. Kannattaa etsiä tietoa netistä ja kirjoista. On hyvä myös keskustella ihmisen kanssa jolla on jo aiempaa kokemusta kotieläimistä. Kotieläimet vaativat ylläpitoa, eivätkä kaikki käytännön asiat ole välttämättä opittavissa netistä.

Eläinten suojelu

Suomessa eläinten hyvinvoinnista huolehditaan. Oli sitten kyse lemmikistä tai kotieläimestä, eläimiä koskettaa eläinsuojelulaki. Eläinsuojelulain tarkoituksena on taata eläimille hyvät elinolot. Lailla pyritään suojelemaan eläimiä, jotta ne eivät joutuisi kokemaan kipua, kärsimystä, tuskaa tai kaltoin kohtelua. Laissa säädetään asetuksia eläinten hyvinvoinnin ja hyvän kohtelun saralta. Laissa määritellään miten eläimiä tulee pitää, hoitaa ja kohdella. Eläinten lopettamista koskevia asioita käsitellään myös laissa. Laki määrittelee myös viranomaisia koskevat asiat ja valvontaviranomaiset.

Eläinsuojelulakia rikkova henkilö on vastuussa toiminnastaan. Rikkomalla lakeja syyllistyy eläinsuojelurikkomukseen/rikokseen joka on rangaistava teko. Eläinsuojelulakia vastoin toimineet joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Rangaistukset voivat olla sakkoja ja väärin toiminut henkilö voidaan tuomita eläintenpitokieltoon. Eläinsuojelulaki velvoittaa omistajan antavan eläimelle hyvät elintilat. Eläimen tulee saada riittävän suuri, suojattu, valoisa, siisti ja turvaisa ympäristö. Eläimiä ei saa koskaan jättää vailla hoitoa eikä niitä saa hylätä. Eläimelle tulee taata riittävä ravinnon, juoman sekä hoidon saanti. Jos eläin sairastuu, sen täytyy saada asianmukaista hoitoa. Tuotantoeläinten kohdalla omistajan tulee huolehtia, että eläimiä on hoitamassa riittävä määrä henkilökuntaa joilla on riittävästi osaamista. Eläimiä ei saa rasittaa kohtuuttomasti. Eläimen koulutus tai kuritus ankaralla tavalla on kielletty. Eläinten on saatava riittävästi lepoa ja niille on taattava riittävästi tilaa liikkua.

On hyvä muistaa, että luonnonvaraisia eläimiä ei saa ottaa lemmikiksi. Niitä saa ruokkia pihoilla, mutta niitä ei saa ottaa hoidettavakseen ja näin ollen riistää vapautta. Jos kohtaa luonnonvaraisen eläimen joka on haavoittunut, on se toimitettava mahdollisuuksien mukaan hoitoon tai huolehdittava sen lopetuksesta, jotta se ei joudu kärsimään.

Eläinsuojelulaissa on otettu huomioon tietoja koskien eläinten tarpeita ja hyvinvointia. Lailla pyritään välttämään ihmisten piittaamattomuutta eläimiä kohtaan.

Mistä kotieläimen hyvinvointi koostuu?

Eläin voi hyvin, kun se on fyysisesti sekä psyykkisesti terve, eläin kasvaa normaalisti ja saa hyvää hoitoa.
Eläimen oma kokemus olotilastaan on tärkeä. Eläin voi kokea olonsa joko hyväksi tai vastaavasti erittäin huonoksi. Eläin joka voi hyvin on terve ja onnellinen. Huonosti voiva eläin voi olla apaattinen, aggressiivinen tai sairas. Eläimillä on tunteet ja niillä on oikeuksia. Eläinten oikeudet vastuuttavat ihmisen käyttäytymistä eläimiä kohtaan. Ihmisten tulisi muistaa, että hankkiessa eläimen siitä kuuluu pitää huolta.